Kako pridobiti namensko digitalno potrdilo


Vsi bodoči uporabniki davčnih blagajn, ki še niso registrirani na portalu eDavki, naj čim prej pooblastijo drugo osebo, na primer računovodski servis ali ponudnika davčne blagajne, za pridobitev namenskega digitalnega potrdila. Postopek je enostaven: na spletnih straneh eDavki ali Finančne uprave RS je na voljo obrazec Obrazec za dodelitev in preklic zunanjih pooblastil v sistemu eDavki , ki ga je treba natisniti, izpolniti (določiti pooblaščenca) in poslati na finančni urad, kjer je registrirano podjetje ali dejavnost.


Na spletni strani Finančne uprave RS je objavljen seznam finančnih uradov s kontaktnimi podatki. Pooblaščenec bo nato v imenu uporabnika davčne blagajne lahko vložil zahtevek za pridobitev namenskega digitalnega potrdila in ga tudi prevzel. Za pomoč pri izpolnjevanju obrazca je pripravljen vzorec izpolnjenega obrazca.


Kaj storiti, če davčni zavezanec že ima pooblaščenca za poslovanje prek sistema eDavki?

Če davčni zavezanec že ima pooblaščenca, je treba preveriti obstoječe pooblastilo. Če gre za splošno pooblastilo, ki vključuje nove obrazce, se to pooblastilo nanaša tudi na pridobitev namenskega digitalnega potrdila, kar pomeni, da ni potrebno vlagati novega pooblastila.


Postopek pridobitve namenskega digitalnega potrdila prek portala eDavki

1. Od 15. novembra 2015 dalje lahko zavezanci prek portala eDavki vložijo zahtevek za pridobitev namenskega digitalnega potrdila za davčno potrjevanje računov, imenovan DPR-PridobitevDP.

2. Po vložitvi zahtevka bo zavezanec ali njegov pooblaščenec v osebni del portala eDavki prejel referenčno številko in geslo za prevzem namenskega certifikata. Potrdilo, ki bo izdano na poslovni subjekt, bo veljalo pet let in se bo uporabljalo izključno za sistem davčnega potrjevanja računov. Za testiranja pred 2. januarjem 2016 bo na voljo testno digitalno potrdilo.

3. Prejeto referenčno številko in geslo bo zavezanec ali njegov pooblaščenec vnesel v poseben portal za prevzem namenskega digitalnega potrdila na spletni strani MJU. Povezava: Portal za prevzem namenskega digitalnega potrdila

4. Po vnosu referenčne številke in gesla na portal MJU bo lahko zavezanec ali njegov pooblaščenec na tem portalu prevzel namensko potrdilo v obliki ".p12" datoteke.

5. Prejeto ".p12" datoteko bo zavezanec ali ponudnik storitve davčne blagajne, po predhodnem dogovoru, namestil v program davčne blagajne Kassapos.


Za tehnično pomoč lahko zavezanci pokličejo na telefonsko številko Finančne uprave RS (05) 2976 800, vsak dan od ponedeljka do petka od 8:00 do 15:00 ali pa pošljejo elektronsko pošto na naslov sd.fu@gov.si.